Styrelsen

Ordförande Marie Nordman
Marie Nordman

Ordförande

Benght Ahrås

Kassör

Ledamot Jan Calissendorff
Jan Calissendorff

Ledamot

Ledamot Magnus Damberg
Magnus Damberg

Ledamot

Ledamot och sekreterare Margareth Georgsson
Margareth Georgsson

Ledamot och sekreterare

Daniel N
Daniel Näsman

Ledamot

Ledamot och vice ordförande Olle Hollmer
Olle Hollmer

Ledamot och vice ordförande

Suppleant Veronica Smedh
Veronica Smedh

Suppleant

Suppleant Peter Helsinger
Peter Helsinger

Suppleant